Return to site

Spotkanie z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego

Toczą się kolejne rozmowy z partiami o Pakcie, dziś gościliśmy u prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem udział wzięły Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja Batorego), Katarzyna Szafranowska (Obywatele Nauki) i Monika Banach (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych). Przedstawicielki inicjujących Pakt organizacji podkreśliły, że naszym celem jest doprowadzenie do spotkania wszystkich partii, które oficjalnie przy jednym stole podpiszą się pod naszym projektem i pod jego założeniami tak, aby misja publiczna została urzeczywistniona i aby politycy wszystkich opcji wspólnie zaczęli dbać o ich wiarygodność, niezależność i profesjonalizm mediów.

Ewa Kulik-Bielińska zaznaczyła, że misja ta zostanie zrealizowana dopiero wówczas, gdy określimy ją za pomocą zapisów w ustawie, które przedstawią konkretne udziały poszczególnych treści w programach. W naszym projekcie proponujemy, aby licencja programowa mówiła o udziałach minimalnych nakładów na treści dla dzieci i młodzieży, edukację obywatelską i kulturową oraz twórczość rodzimą wyrażonych procentowo.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poparł w całości obywatelski pakt dla mediów, zadeklarował pełną otwartość i przychylność oraz chęć podpisania jego założeń na spotkaniu z pozostałymi partiami politycznymi.

Przed nami w nadchodzącym tygodniu spotkania z przedstawicielami lewicy oraz z członkami partii Kukiz'15.