Return to site

Kukiz'15 za Obywatelskim Paktem

Kolejne ugrupowania deklarują poparcie dla założeń obywatelskiego paktu dla mediów

We wtorek 12 kwietnia odbyło się spotkanie z posłami ruchu Kukiz'15. Wzięły w nim udział przedstawicielki organizacji inicjujących Pakt: Beata Chmiel (Obywatele Kultury), Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja Batorego), Weronika Czyżewska (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) i Katarzyna Szafranowska (Obywatele Nauki). Ruch Kukiz'15 reprezentowali posłowie Piotr Apel i Piotr Liroy-Marzec oraz sekretarz klubu poselskiego Elżbieta Borowska.

Beata Chmiel przedstawiła historię obywatelskiego projektu ustawy medialnej oraz jej główne założenia. Wyjaśniła, jak ważna dla inicjatorów i sygnatariuszy Paktu jest deklaracja partii politycznych co do ewentualnego poparcia Paktu i zobowiązania się do przyjęcia jego założeń.

Posłowie Piotr Apel i Piotr Liroy-Marzec wyrazili zainteresowanie Paktem i szczegółowymi rozwiązaniami zapisanymi w obywatelskiej ustawie. Poseł Piotr Liroy-Marzec podkreślił, jak ważne dla ruchu Kukiz jest wspieranie polskich twórców i zwiększenie nakładów na kulturę. Podzielił się również planami zorganizowania w drugiej połowie miesiąca otwartej debaty angażującej środowiska twórcze i organizacje obywatelskie. Debata dotyczyłaby planowanej ustawy medialnej zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość oraz rozwiązań proponowanych w Pakcie i rozwiniętych w ustawie obywatelskiej.

Ewa Kulik-Bielińska podkreśliła wagę przeprowadzenia autentycznych i zakrojonych na szeroką skalę konsultacji społecznych, aby zapisy w ustawie obywatelskiej faktycznie odpowiadały poglądom społecznym.