Return to site

Podsumowanie rozmów z Nowoczesną

W czwartek 7 kwietnia 2016 r. w Sejmie RP odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nowoczesnej, w którym udział wzięły z ramienia Paktu: Ewa Kulik-Bielińska, Beata Chmiel, Weronika Czyżewska, Katarzyna Szafranowska i Monika Banach. Partię reprezentowali: Marta Golbik, Paweł Rabiej, Grzegorz Furgo, Michał Stasiński i Zbigniew Gryglas.

Inicjatorzy Paktu przypomnieli, że ich celem jest, aby ze wszystkimi partiami zostały ustalone brzegowe warunki, które zawarte są w pięciu punktach Paktu. Warunki te są niepodzielne i deklaracja zrealizowania części z nich nie satysfakcjonuje sygnatariuszy Paktu.

Członek zarządu krajowego Nowoczesnej Paweł Rabiej podkreślił, że ten temat jest jego partii szczególnie bliski. Wcześniej Nowoczesna angażowała się bowiem m.in. w konsultacje społeczne dotyczące ustawy o mediach publicznych. Poseł Grzegorz Furgo poparł zapisy, szczególny nacisk kładąc na te dotyczące licencji programowej. Posłanka Marta Golbik zwróciła uwagę, że proponowany przez nas punkt dotyczący powołania portalu mediów publicznych jest bardzo dobrym rozwiązaniem idącym z duchem czasu i rozwoju środków masowego przekazu w nowych technologiach.

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. nasze rozwiązanie zostanie poddane dyskusji na posiedzeniu zarządu Nowoczesnej i wtedy też można spodziewać się oficjalnej deklaracji poparcia dla projektu.