Return to site

Spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Reformy Mediów Publicznych

Przedstawiciele Inicjatorów Paktu rozmawiali z Krzysztofem Czabańskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odpowiada za reformę mediów publicznych.

W spotkaniu, które odbyło się 1 kwietnia 2016 r., udział wzięli: Beata Chmiel (Obywatele Kultury), Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja Batorego), Jakub Wygnański (Obywatele Kultury), Weronika Czyżewska (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) i Stanisław Bukowski, doradca sekretarza stanu. Minister Czabański zgodził się ze wszystkimi punktami Paktu, stwierdzając że projekt, nad którym pracuje Prawo i Sprawiedliwość idzie w podobnym kierunku. Jednak poszczególne rozwiązania obywatelskiego projektu ustawy docelowo mają znaleźć się nie w ustawie, ale zostać zapisane w statutach Polskiego Radia, TVP i PAP. A także w wieloletnich planach programowych, które będą przyjmowane przez jednoosobowe zarządy i opiniowane przez społeczne rady programowe wybierane spośród osób rekomendowanych przez środowiska twórcze, akademickie i obywatelskie. W drugim etapie reformy mediów Czabański widziałby zagadnienia funduszu mediów publicznych i portalu mediów publicznych oraz ograniczenia reklam, zaraz po sprawdzeniu możliwości egzekwowania powszechnej opłaty abonamentowej i jej ściągalności.

Minister Czabański powiedział, że projekt ustawy PiS będzie gotowy na początku kwietnia, a następnie może zostać przesłany do konsultacji sygnatariuszom Paktu. Propozycję, żeby projekt stał się przedmiotem szerokich konsultacji publicznych zgodnie z ich prawidłami (możliwość zgłoszenia uwag przez zainteresowanych i wymóg ustosunkowania się do nich przez projektodawców oraz wysłuchanie publiczne w sejmie) przyjął i zapewnił, że sam jest zainteresowany takim rozwiązaniem. W tym celu wystąpi z propozycją wysłuchania publicznego do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.