Return to site

Po spotkaniu z Platformą Obywatelską

Odbywają się spotkania z przedstawicielami partii, którzy odnoszą się do założeń Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych

Zgodnie z zapowiedziami inicjatorzy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych w marcu 2016 r. wystosowali listy do wszystkich klubów parlamentarnych i partii politycznych w kraju z informacją o jego założeniach. Zaapelowaliśmy o odniesienie się do przedstawionych w Pakcie warunków koniecznych do zapewnienia niezależności, wiarygodności, rzetelności i wysokiej jakości funkcjonowania mediów publicznych. Na nasze listy zaczęły odpowiadać pierwsze partie.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania - jedno z udziałem członków Platformy Obywatelskiej oraz z reprezentującym stronę rządową Krzysztofem Czabańskim, Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy Mediów Publicznych. W pierwszym spotkaniu 22 marca 2016 r. uczestniczyli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej: Iwona Śledzińska-Katarasińska, Grzegorz Schetyna i Sławomir Neumann. Pakt reprezentowali członkowie organizacji inicjujących projekt: Ewa Kulik-Bielińska z Fundacji Batorego, Kinga Polubicka z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Beata Chmiel z Obywateli Kultury, Kuba Wygnański z Obywateli Kultury, Maciej Strzembosz z Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Jerzy Szafranowski z Obywateli Nauki.

Podczas sesji przedstawiciele Platformy Obywatelskiej poparli ideę ponadpartyjnego Obywatelskiego Projektu Ustawy i zgodzili się ogólnie z postulatami Paktu. Podczas rozmowy dyskutowano niektóre z jego punktów, budzące rozbieżności dotyczące m.in. sposobu finansowania mediów publicznych i licencji programowej. Klub i partia wyrażają wolę czynnego poparcia ustawy obywatelskiej z zastrzeżeniem, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi swój projekt zanim Pakt obywatelski zostanie dopracowany, wówczas PO jest gotowa zgłosić własny projekt.