Return to site

Odpowiedź od ministra Krzysztofa Czabańskiego

Na nasz list odpowiedział Pełnomocnik ds. reformy mediów publicznych Krzysztof Czabański, podsekretarz stanu w MKiDN

W odpowiedzi na pismo skierowane do ministra Krzysztofa Czabańskiego, Pełnomocnika ds. reformy mediów publicznych, 22 kwietnia 2016 r., w którym zwróciliśmy się o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sejmie, Pełnomocnik napisał, że zaproponował Marszałkowi Sejmu przeprowadzenie konsultacji społecznych, które będą dotyczyć złożonych w sejmie projektów. Tryb oraz sposób ich przeprowadzenia pozostaje w gestii Marszałka.

Na spotkaniu 1 kwietnia 2016 r. z inicjatorami Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, którego celem było przedstawienie Obywatelskiego Paktu, minister Czabański zapewnił, że poselskie projekty ustaw medialnych będą przedmiotem szerokich i otwartych konsultacji publicznych przeprowadzonych zgodnie z ich prawidłami (czyli uwzględniającymi możliwość zgłoszenia uwag przez zainteresowanych, wymóg ustosunkowania się do uwag przez projektodawców oraz wysłuchanie publiczne w Sejmie). Zadeklarował, że w tym celu wystąpi z wnioskiem do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o zorganizowanie wysłuchania publicznego, aby zapewnione zostało niezbędne minimum konsultacji.

Zgodnie z Konstytucją stosowanie mechanizmów publicznych konsultacji projektów ustaw jest bardzo ważne dla stanowienia prawa, szczególnie w przypadku, gdy chodzi o przepisy o tak fundamentalnym znaczeniu dla obywateli jak ustawa o mediach publicznych.

W odpowiedzi na nasze pismo minister Czabański pisze ponadto, że w jego projekcie ustawy o mediach narodowych została uwzględniona znaczna część naszych oczekiwań wobec ustawy medialnej. Wypada nam przypomnieć, że Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych jest nierozłączną całością składającą się z pięciu komplementarnych części. Stosowanie lub odniesienie się do któregokolwiek z jego punktów oddzielnie nie może świadczyć o zastosowaniu Paktu jako całości.