Return to site

Apelujemy o zorganizowanie wysłuchania publicznego w Sejmie

W związku z wpłynięciem 20 kwietnia 2016 r. do Sejmu poselskiego projektu ustawy o mediach narodowych i projektu ustawy o składce audiowizualnej, zwróciliśmy się do ministra Krzysztofa Czabańskiego, Pełnomocnika Rządu ds. przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji, do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz do partii zasiadających w sejmie o zorganizowanie wysłuchania publicznego projektów ustaw dotyczących reformy mediów publicznych. Przesłaliśmy pisma, które znajdują się poniżej w plikach do pobrania, w których zaapelowaliśmy o wystąpienie do marszałka Sejmu z wnioskiem o wysłuchanie.

Zgodnie z Konstytucją dla stanowienia prawa ważne jest zastosowanie mechanizmów publicznych konsultacji projektów ustaw, szczególnie o tak fundamentalnym znaczeniu dla obywateli jak ustawa o mediach publicznych. Niezbędnym minimum takich konsultacji jest procedura wysłuchania publicznego. Jako inicjatorzy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych w imieniu koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych apelujemy o zorganizowanie takiego wysłuchania w Sejmie.

Media publiczne są dobrem wspólnym. Traktujemy zatem jako oczywiste i konieczne, że nowy kształt mediów publicznych musi być wypracowany w publicznej debacie.