Return to site

List do Przewodniczących Komisji Sejmowych

Apelujemy o zorganizowanie wysłuchania publicznego w Sejmie

Zgodnie z Konstytucją, dla stanowienia prawa ważne jest zastosowanie mechanizmów publicznych konsultacji projektów ustaw, szczególnie o tak fundamentalnym znaczeniu dla obywateli jak ustawy o mediach publicznych.

W związku z tym zaapelowaliśmy w imieniu sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych – koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych – do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu pani Elżbiety Kruk oraz Przewodniczącego Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa Marka Suskiego o wystosowanie wniosku do Marszałka Sejmu o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie poselskich projektów ustaw o mediach narodowych i składce audiowizualnej. Skan złożonego pisma do pobrania: