Return to site

Podpisanie zobowiązania ugrupowań politycznych do realizacji Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych

 

Podpisanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2016 r. na Skwerze Wolnego Słowa przy ul. Mysiej w Warszawie. Początek wydarzenia o godz. 10.00.

Inicjatorzy Paktu, prowadząc rozmowy z kolejnymi ugrupowaniami politycznymi i zgadzając się, że stanowienie dobrego prawa - szczególnie o tak fundamentalnym znaczeniu dla obywateli jak kształt mediów publicznych - musi odbywać się w otwartej publicznej debacie, zgodzili się podpisać zobowiązanie do wspólnego działania w przyszłości. Ma ono na celu stworzenie rzetelnych, bezstronnych, obiektywnych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych zależności mediów publicznych, realizujących swoją misję w duchu otwartości, odpowiedzialności oraz poszanowania różnorodności światopoglądowej i kulturowej.

Reprezentanci partii i ugrupowań podpisując się pod zobowiązaniem wyrażają poparcie dla założeń Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, sformułowanego przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którymi są organizacje pozarządowe i ruchy społeczne: „Uznając media publiczne za dobro wspólne wszystkich Polek i Polaków oraz niezbędny element demokratycznego ładu, zobowiązujemy się wypracować ich kształt i model finansowania i funkcjonowania w szerokich konsultacjach społecznych, umożliwiających aktywny udział wszystkim zainteresowanym obywatelom, tak twórcom, jak i odbiorcom”.

W szczególności podpisując zobowiązują się do uczestnictwa w debatach i konsultacjach zmierzających do wypracowania projektu ustawy o mediach publicznych i do złożenia go w sejmie. Zobowiązanie rozpoczyna wspólne prace sygnatariuszy nad obywatelskim projektem nowej ustawy medialnej. Jest ono otwarte dla wszystkich sił politycznych w Polsce.

Swój udział w podpisaniu potwierdziły: Inicjatywa Polska, Kukiz'15, Nowoczesna, PO, PSL, Zieloni. Cały tekst zobowiązania do pobrania tutaj: