Return to site

Pakt dla Mediów Publicznych w Bibliotece Narodowej

15 lipca 2016 r. oryginalny egzemplarz Paktu na rzecz Mediów Publicznych, podpisany 21 czerwca br. przez stronę społeczną i partie polityczne, został uroczyście przekazany do Biblioteki Narodowej. To gest podobny do tego, który wykonano w przypadku Paktu dla Kultury. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele sygnatariuszy dokumentu oraz Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej.

Pakt na rzecz Mediów Publicznych został podpisany w trzech egzemplarzach: pierwszy został przekazany do Sejmu, drugi spoczął w Bibliotece Narodowej, a trzeci znajduje się w siedzibie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jednego z inicjatorów Paktu.

broken image
broken image