Return to site

Uczestniczymy w wysłuchaniu publicznym w sprawie ustaw medialnych

Dziś o godzinie 11.00 w Sejmie rozpoczyna się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw o mediach narodowych i o składce audiowizualnej. Przedstawiciele organizacji, które podpisały Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych, na wysłuchaniu zaprezentują swoje stanowisko wobec ustaw: o mediach narodowych (druk sejmowy nr 442), składce audiowizualnej (druk nr 443) oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444), które wpłynęły do Sejmu jako projekty posłów Prawa i Sprawiedliwości.