Return to site

Pisma do Przewodniczącej Komisji Kultury, Marszałka Sejmu i Pełnomocnika ds. reformy mediów

Po wysłuchaniu publicznym w Sejmie w sprawie ustaw medialnych skierowaliśmy pisma tej samej treści ze stanowiskiem sygnatariuszy Paktu do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbiety Kruk, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztofa Czabańskiego, który pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. reformy publicznej radiofonii i telewizji. Załączyliśmy ponadto do pisma treść Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych oraz obywatelski projekt ustawy medialnej z 2010 roku i proponowane zapisy ustawowe z 2016 r., w których znajduje się rozszerzenie naszego stanowiska wobec projektów ustaw o mediach narodowych i o składce audiowizualnej przygotowanych przez PiS.

Treść pisma poniżej: