Return to site

17 maja wysłuchanie projektu ustawy medialnej w Sejmie

Wysłuchanie publiczne odbędzie się za dwa tygodnie, a do soboty 7 maja 2016 r. można składać zgłoszenia udziału w wysłuchaniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu na wnioski wszystkich partii postanowiła o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nowych ustaw o mediach. Konsekwentne działania sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, spotkania i rozmowy o Pakcie ze wszystkimi partiami i publiczne domaganie się konsultacji obywatelskich przyniosły efekt. Wysłuchanie odbędzie się w Sejmie 17 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu.

Co to jest wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne zostało wprowadzone do procesu legislacji w 2005 roku. Od tamtej pory obywatele, wszyscy ci, którzy uważają, że będą dotknięci proponowanym prawem albo że ich głos będzie miał znaczenie w dyskusji, mają możliwość wypowiedzenia się i bezpośredniego uczestniczenia w stanowieniu prawa. Wysłuchanie polega na dopuszczeniu w uporządkowany sposób obywateli do politycznego procesu decyzyjnego. Jest jawne, wstęp na nie mają wszyscy zainteresowani, a ich nazwiska zostają wpisane do protokołu oraz opublikowane na stronie Sejmu, spotkanie może odbywać się z udziałem zainteresowanych dziennikarzy i upublicznione w mediach, przebieg dyskusji i nazwiska zabierających głos są zaprotokołowane. Wszyscy występujący mają równe prawa wypowiedzi, ograniczone czasem, w jakim trzeba przedstawić swoje stanowisko. Na zakończenie powstaje raport w wnioskami z dyskusji, do którego napisania zobowiązany jest przewodniczący. Zasady prowadzenia wysłuchań publicznych są spisane.

Jakie są zasady prowadzenia wysłuchania

Wysłuchanie może trwać od 1,5 do 3 godzin. Każdej osobie zostaje przydzielony czas (ok. 2-3 minuty w przypadku dużej liczby zgłoszonych) na wypowiedź przez przewodniczącego komisji sejmowej, który udziela głosu i decyduje o kolejności wystąpień. Prowadzącą obrady będzie Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbieta Kruk. Można zgłosić więcej osób z jednej organizacji, ale należy się liczyć z tym, że tylko jedna osoba będzie mogła zabrać głos. W dniu wysłuchania należy zabrać dowód osobisty albo paszport, aby zostać wpuszczonym na teren Sejmu.

Wszystkie informacje o instytucji wysłuchania oraz dla osób chcących wziąć w nim czynny udział są dostępne na stronie Sejmu w menu głównym „Prace sejmu”, w zakładce „Lobbing i wysłuchanie publiczne”.

Jak zgłosić chęć udziału w wysłuchaniu w sprawie projektów ustaw o mediach publicznych

Do 7 maja 2016 r. złożyć wypełniony formularz, który znajduje się w załączniku poniżej albo jest do pobrania ze strony Sejmu. Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy musi być wypełnione czytelnie drukowanymi literami i złożone osobiście w:

Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu

Warszawa, al. Na Skarpie 16

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 - 16.00

albo przesłane pocztą (decyduje data stempla) na adres:

Kancelaria Sejmu

Gabinet Marszałka Sejmu

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Po upływie 3 trzech dni zgłoszenie powinno zostać przyjęte. Czy stało się tak rzeczywiście można sprawdzić na stronie Sejmu, gdzie są również informacje o interesującym nas wysłuchaniu projektów ustaw o mediach publicznych, uchwała w sprawie jego przeprowadzenia, tytuł projektu, numery druków sejmowych – potrzebne do prawidłowego wypełnienia formularza (informacje o wysłuchaniu 17 maja 2016 r.).

W tym samym miejscu znajdują się projekty ustaw o mediach narodowych (druk sejmowy nr 442) i o składce audiowizualnej (druk nr 443). Załączamy je pod tekstem.

Do pobrania jest również zapis wysłuchania publicznego w sprawie poselskiego projektu ustawy medialnej, które odbyło się w 2010 roku na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu (6.07.2010) z udziałem przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych.